INTAKE FEBRUARI, JULY DAN SEPTEMBER 2018 UNTUK DIPLOMA DAN IJAZAH 
KPJ UNIVERSITY DI BUKA SEKARANG
 

   Home      Senarai Kursus      Diploma Medical Imaging
 
 
 
DOWNLOAD EBOOK INI 
PERCUMA
 
 
 
 
Ingin Maklumat?. Isikan..hantar
 

 
 
 
 
 

Diploma in Medical Imaging (R/725/4/0006) 
(ENGLISH)
 
Programme Structure
Duration: 3 years
Mode of Study : Full Time
Semesters : 6
Credit Hours : 96
 
Enrolment
KPJ Healthcare University College, Nilai (Feb, June, September)
Award (s)
Diploma in Medical Imaging from KPJ Healthcare University College.
 
Entry Requirements (Malaysian  Students)
 

ENTRY REQUIREMENTS

Pass SPM/SPMV with minimum 5 credits in the following subjects;

 1. Bahasa Malaysia
 2. English
 3. Mathematics
 4. One (1) Science Subject (Biology/Physics/Chemistry/
 5. General Science/Applied Science); AND
 6. One (1) in any one other subject

OR

Pass O-Level with minimum Grade C in 5 following subjects;

 1. English
 2. Mathematics
 3. SAny one (1) of Science subject (Biology / Physics / Chemistry / 
 4. atau General Science / 
 5. atau Applied Science) and
 6. 2 any other subjects

OR

Other equivalent qualifications (must be endorsed in Senate).

Education Fees

Local  :  RM 45,000
 

Diploma Pengimejan Perubatan (R / 725/4/0006)(BM)
Struktur Program
Tempoh: 3 tahun
Mod Pengajian: Sepenuh Masa
Semester: 6
Jam Kredit: 96
Enrolmen
Kolej KPJ Healthcare University, Nilai (Feb, Jun, September)
Award (s)
Diploma Pengimejan Perubatan dari KPJ Healthcare University College.
Syarat Kemasukan (Pelajar Malaysia) 
SYARAT KEMASUKAN ALIRAN SASTERA: 
Lulus SPM / SPMV dengan 5 kredit minimum dalam mata pelajaran berikut;

Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Matematik
Satu (1) Subjek Sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am / Sains Gunaan); DAN
Satu (1) dalam satu mata pelajaran lain
ATAU

Lulus O-Level dengan Gred C minimum dalam 5 mata pelajaran berikut;

Bahasa Inggeris
Matematik
SAny satu (1) mata pelajaran Sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am / Sains Gunaan) dan
2 mana-mana mata pelajaran lain
ATAU

Kelayakan bersamaan lain (mesti disahkan di Senat).

Education Fees:

 1. Local: RM45,000
Anda Pelawat
 
 
 

Generate by                            Powered by
Dasar Privasi- Kami tidak bertanggungjawab di atas kerosakan, kehilangan dan
sebagainyadari penggunaan laman ini.