Home      Senarai Kursus      Diploma Nursing
 
 
 
DOWNLOAD EBOOK INI 
PERCUMA
 
 
 
 
Ingin Maklumat?. Isikan..hantar
 

 
 
 
 
 

Programme Diploma in Nursing (R/723/4/0102) (English)

Programme Structure
Duration: 3 Years
Mode of Study: Full Time
Long semester: 6 (14 weeks) + Short semester : 3 (7 weeks)
Credit Hours: 114

Enrolment
KPJ Healthcare University College, Nilai (Feb,June,September)
KPJ International College, Johor Bharu   (June, September)

Award(s)
Diploma in Nursing from KPJ Healthcare University College
Practice License Certificate from the Malaysian Nursing Board

Entry Requirements (Malaysian Candidates)  

 1. Pass Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) or *EQUIVELENT with FIVE (5) credits
 2. Mandatory credit in
  • Bahasa Melayu
  • Mathematics (elementary or additional or modern)

  Either ONE (1) of the credits below:

  • General Science
  • Biology
  • Chemistry and Pass in Biology
  • Physics and Pass in Biology
 1. Pass in English
 2. Credits in TWO (2) other subjects

“EQUIVALENT”: Please refer international equivalence list in MQA portal for eligibility purposes. 
(www.mqa.gov.my)

Education Fees
KPJUC, Nilai: (Local)  RM 52,850, KPJIC, JB: RM46,200
International: RM 80,400

Program Diploma Kejururawatan (R / 723/4/0102) (BM)
Struktur Program
Tempoh: 3 Tahun
Mod Pengajian: Sepenuh Masa
semester panjang: 6 (14 minggu) + semester pendek: 3 (7 minggu)
Jam Kredit: 114

Enrolmen
Kolej KPJ Healthcare University, Nilai (Feb, Jun, September)
Kolej Antarabangsa KPJ, Johor Bharu (Jun, September)

Award (s)
Diploma Kejururawatan dari KPJ Healthcare University College
Sijil Lesen Amalan daripada Lembaga Jururawat Malaysia

SYARAT KEMASUKAN

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau * SETARAF

dengan LIMA (5) kepujian

 

WAJIB KREDIT dalam

Bahasa Melayu

Matematik (tambahan atau moden) dan

Salah SATU (1) daripada kredit di bawah:

 

Sains Am

Biologi

Kredit Kimia dan Lulus Biologi atau

Kredit Fizik dan Lulus Biologi serta

Lulus dalam Bahasa Inggeris

Kredit dalam DUA (2) mata pelajaran lain

Syarat Kemasukan (Calon Antarabangsa) 
Lima (5) kredit dalam SPM / SPMV atau setaraf
Matematik (Matematik Moden atau Matematik Tambahan)
Salah satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

Sains Am atau Biologi; ATAU Lulus Biologi tetapi kredit sama ada Fizik atau Kimia dan
3 mata pelajaran lain dan
LULUS dalam IELTS dengan minimum skor 5.5 atau
LULUS dalam TOEFL dengan skor minimum 515 (berasaskan kertas), 
215 (komputer berasaskan, 
80 (berdasarkan internet)
Boleh bertutur dalam Bahasa Melayu.

"SETARAF": Sila rujuk senarai kesetaraan antarabangsa dalam portal 
MQA untuk tujuan kelayakan. (Www.mqa.gov.my)

Yuran pendidikan
KPJUC, Nilai: (Tempatan) RM 52.850, KPJIC, JB: RM46,200
Antarabangsa: RM 80.400
 
Anda Pelawat
 
 
 

Generate by                            Powered by
Dasar Privasi- Kami tidak bertanggungjawab di atas kerosakan, kehilangan dan
sebagainyadari penggunaan laman ini.