Home      Senarai Kursus      Diploma Nursing
 
 
 
DOWNLOAD EBOOK INI 
PERCUMA
 
 
 
 
Ingin Maklumat?. Isikan..hantar
 

 
 
 
 
 

Programme Diploma in Nursing (R/723/4/0102) (English)

Programme Structure
Duration: 3 Years
Mode of Study: Full Time
Long semester: 6 (14 weeks) + Short semester : 3 (7 weeks)
Credit Hours: 114

Enrolment
KPJ Healthcare University College, Nilai (Feb,June,September)
KPJ International College, Johor Bharu   (June, September)

Award(s)
Diploma in Nursing from KPJ Healthcare University College
Practice License Certificate from the Malaysian Nursing Board

Entry Requirements (Malaysian Candidates)  

Five (5) credits in SPM/SPMV or Equivalent
Bahasa Melayu and
Mathematics (Modern Math or Add Math)
Either one (1) of the following subjects :

General Science or Biology; or                                                   
PASS in Biology but credit in either Physics or Chemistry and
2 other subjects and
PASS in English subject

Entry Requirements (International Candidates)

Five (5) credits in SPM/SPMV or Equivalent
Mathematics (Modern Math or Add Math)
Either one (1) of the following subjects :

General Science or Biology; or                                                   
PASS in Biology but credit in either Physics or Chemistry and
3 other subjects and
PASS in IELTS with minimum score 5.5 or
PASS in TOEFL with minimum score 515 (paper based), 215 (computer based), 80 (internet based)
Able to converse in Bahasa Melayu.

“EQUIVALENT”: Please refer international equivalence list in MQA portal for eligibility purposes. 
(www.mqa.gov.my)

Education Fees
KPJUC, Nilai: (Local)  RM 52,850, KPJIC, JB: RM46,200
International: RM 80,400

Program Diploma Kejururawatan (R / 723/4/0102) (BM)
Struktur Program
Tempoh: 3 Tahun
Mod Pengajian: Sepenuh Masa
semester panjang: 6 (14 minggu) + semester pendek: 3 (7 minggu)
Jam Kredit: 114

Enrolmen
Kolej KPJ Healthcare University, Nilai (Feb, Jun, September)
Kolej Antarabangsa KPJ, Johor Bharu (Jun, September)

Award (s)
Diploma Kejururawatan dari KPJ Healthcare University College
Sijil Lesen Amalan daripada Lembaga Jururawat Malaysia

Syarat Kemasukan (Calon Malaysia) 
Lima (5) kredit dalam SPM / SPMV atau setaraf

Bahasa Melayu dan
Matematik (Matematik Moden atau Matematik Tambahan)
Salah satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

Sains Am atau Biologi; ATAU Lulus Biologi tetapi kredit sama ada Fizik atau Kimia dan
2 mata pelajaran lain dan
LULUS dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

Syarat Kemasukan (Calon Antarabangsa) 
Lima (5) kredit dalam SPM / SPMV atau setaraf
Matematik (Matematik Moden atau Matematik Tambahan)
Salah satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

Sains Am atau Biologi; ATAU Lulus Biologi tetapi kredit sama ada Fizik atau Kimia dan
3 mata pelajaran lain dan
LULUS dalam IELTS dengan minimum skor 5.5 atau
LULUS dalam TOEFL dengan skor minimum 515 (berasaskan kertas), 
215 (komputer berasaskan, 
80 (berdasarkan internet)
Boleh bertutur dalam Bahasa Melayu.

"SETARAF": Sila rujuk senarai kesetaraan antarabangsa dalam portal 
MQA untuk tujuan kelayakan. (Www.mqa.gov.my)

Yuran pendidikan
KPJUC, Nilai: (Tempatan) RM 52.850, KPJIC, JB: RM46,200
Antarabangsa: RM 80.400
 
Anda Pelawat
 
 
 

Generate by                            Powered by
Dasar Privasi- Kami tidak bertanggungjawab di atas kerosakan, kehilangan dan
sebagainyadari penggunaan laman ini.