MOHON AMBILAN TAHUN 2020 SEKARANG
   Home      Senarai Kursus      Diploma ODP
 
 
 
DOWNLOAD EBOOK INI 
PERCUMA

 
 
 
 
##formID5410716ea21e5806b7a3242f68555747end##
Ingin Maklumat?. Isikan..hantar
 

 

sila isi untuk download
##formIDefbf071b6e69b14fac838ab9a159b8e0end##
Sila lengkapkan untuk download
 

##formIDefbf071b6e69b14fac838ab9a159b8e0end##
Sila lengkapkan untuk download
 


 
 
 
 
 

Diploma of Higher Education in 
Operating Department Practice. (ENGLISH)
(Kampus Penang sahaja)
 
Programme Structure
Duration: 3 years
Mode of Study : Full Time
Semesters : TBA
Credit Hours : TBA
 
Enrolment
KPJ International College, Penang (June)
Award (s)
Diploma of Higher Education in Operating Department Practice 
from KPJ International College, Penang
 
Entry Requirements (Malaysian Students)
ENTRY REQUIREMENTS: 

Four (4) credits in SPM
Bahasa Malaysia    : C  
Bahasa Inggeris     : C
Mathematics           : C
Any 1 of the following science subjects : C

General Science or Physics or Chemistry or Biology
AND

IELTS   : 5 or
TOEFL : 550

Education Fees
Local :    RM 55,500
 


Diploma Pengajian Tinggi di Jabatan Operasi
Practice.(KAMPUS PENANG SAHAJA)
Struktur Program
Tempoh: 3 tahun
Mod Pengajian: Sepenuh Masa
Semester: TBA
Jam Kredit: TBA
Enrolmen
Kolej KPJ International, Pulau Pinang (Jun)
Award (s)
Diploma Pengajian Tinggi di Jabatan Operasi Amalan 
dari Kolej Antarabangsa KPJ, Pulau Pinang
Syarat Kemasukan (Pelajar Malaysia)

SYARAT KEMASUKAN: Empat (4) kepujian dalam SPM
Bahasa Malaysia: C
Bahasa Inggeris: C
Matematik: C
Mana-mana 1 mata pelajaran sains berikut: C

Sains Am atau Fizik atau Kimia atau Biologi
DAN

IELTS: 5 atau
TOEFL: 550
Yuran pendidikan
Tempatan: RM 55,500
 

Anda Pelawat
 
 
 

Generate by                            Powered by
Dasar Privasi- Kami tidak bertanggungjawab di atas kerosakan, kehilangan dan
sebagainyadari penggunaan laman ini.