INTAKE FEBRUARI, JULY DAN SEPTEMBER 2018 UNTUK DIPLOMA DAN IJAZAH 
KPJ UNIVERSITY DI BUKA SEKARANG
 

   Home      Senarai Kursus      Diploma Pharmacy
 
 
 
DOWNLOAD EBOOK INI 
PERCUMA
 
 
 
 
##formID5410716ea21e5806b7a3242f68555747end##
Ingin Maklumat?. Isikan..hantar
 

 
 
 
 
 

Diploma in Pharmacy (R/727/4/0017) (english)
 
Programme Structure
Duration: 3 years
Mode of Study : Full Time
Semesters : 6 long (14 weeks) + 2 short (7 weeks)
Credit Hours : 103
 
Enrolment
KPJ Healthcare University College, Nilai   (February, June, September)
KPJ International College, Penang (June, September)
 
Award(s)
Diploma in Pharmacy from KPJ Healthcare University College.
Diploma in Pharmacy from KPJ International College, Penang.
 
Entry Requirements (Malaysian Students) 

ENTRY REQUIREMENTS

Pass SPM or equivalent and 4 credits including Bahasa Malaysia 

and pass English, Mathematics or any one (1) of Science subjects;

(Priority will be given to candidates who have credit in 

Bahasa Malaysia, English, Matemathics and 

any one (1) of Science subjects)

 
Education Fees
KPJUC, Nilai : RM 51,888   ,   
KPJIC, Penang : RM 51,888

Diploma Farmasi (R / 727/4/0017)
Struktur Program
Tempoh: 3 tahun
Mod Pengajian: Sepenuh Masa
Semester: 6 panjang (14 minggu) + 2 ringkas (7 minggu)
Jam Kredit: 103
Enrolmen
Kolej KPJ Healthcare University, Nilai (Februari, Jun, September)
Kolej KPJ International, Pulau Pinang (Jun, September)
Award (s)
Diploma Farmasi dari KPJ Healthcare University College.
Diploma Farmasi dari Kolej Antarabangsa KPJ, Pulau Pinang.
Syarat Kemasukan (Pelajar Malaysia) 
Lulus SPM atau setara dan 4 kredit termasuk Bahasa Malaysia dan lulus

Bahasa Inggeris, Matematik atau mana-mana satu (1) mata pelajaran Sains;

(Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai kredit dalam Bahasa Malaysia,

Bahasa Inggeris, Matemathics dan mana-mana satu (1) mata pelajaran Sains)
Yuran pendidikan
KPJUC, Nilai: RM 51.888, 
KPJIC, Pulau Pinang: RM 51.888
 

Anda Pelawat
 
 
 

Generate by                            Powered by
Dasar Privasi- Kami tidak bertanggungjawab di atas kerosakan, kehilangan dan
sebagainyadari penggunaan laman ini.