INTAKE FEBRUARI, JULY DAN SEPTEMBER 2018 UNTUK DIPLOMA DAN IJAZAH 
KPJ UNIVERSITY DI BUKA SEKARANG
 

   Home      Senarai Kursus      Diploma Physiotheraphy
 
 
 
DOWNLOAD EBOOK INI 
PERCUMA
 
 
 
 
Ingin Maklumat?. Isikan..hantar
 

 
 
 
 
 

Diploma in Physiotherapy (R/725/4/0006)    (ENGLISH)

Programme Structure
Duration: 3 years
Mode of Study : Full Time
Semesters : 6 long (17 weeks) + 2 short (10 weeks)
Credit Hours : 97
 
Enrolment
KPJ Healthcare University College, Nilai   (Feb,June,September)
Award (s)
Diploma in Physiotherapy from KPJ Healthcare University College.
 
 
Entry Requirements (Malaysian Students) 
 

ENTRY REQUIREMENTS

Pass SPM / SPMV with minimum 5 credits in the following subjects;

 1. Bahasa Malaysia
 2. English
 3. Mathematics
 4. Any one (1) of Science subject (Biology/ Physics/ Chemistry/ 
 5. or General Science/ Applied Science;
 6. Any one (1) of other subjects

OR

Pass O-Level with minimum Grade C in 5 following subjects ;

 1. English
 2. Mathematics
 3. Any one (1) of Science subject (Biology / Physics / Chemistry / 
 4. or General Science / Applied Science) and;
 5. Any 2 of other subjects

OR

Other equivalent qualifications.

Education Fees
Local  : RM 50,568
 

Diploma Fisioterapi (R / 725/4/0006)(BM)
Struktur Program
Tempoh: 3 tahun
Mod Pengajian: Sepenuh Masa
Semester: 6 panjang (17 minggu) + 2 pendek (10 minggu)
Jam Kredit: 97
Enrolmen
Kolej KPJ Healthcare University, Nilai (Feb, Jun, September)
Award (s)
Diploma Fisioterapi dari KPJ Healthcare University College.
Syarat Kemasukan (Pelajar Malaysia) 
SYARAT KEMASUKAN ALIRAN SASTERA: 
Lulus SPM / SPMV dengan 5 kredit minimum dalam mata pelajaran berikut;

Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Matematik
Mana-mana satu (1) mata pelajaran Sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am / Sains Gunaan;
Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain
ATAU

Lulus O-Level dengan Gred C minimum dalam 5 mata pelajaran berikut;

Bahasa Inggeris
Matematik
Mana-mana satu (1) mata pelajaran Sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am / Sains Gunaan) dan;
Mana-mana 2 mata pelajaran lain
ATAU

Kelayakan setaraf lain.
Yuran pendidikan
Tempatan: RM 50.568
 

 
 
Anda Pelawat
 
 
 

Generate by                            Powered by
Dasar Privasi- Kami tidak bertanggungjawab di atas kerosakan, kehilangan dan
sebagainyadari penggunaan laman ini.