MOHON AMBILAN TAHUN 2020 SEKARANG
   Home      Senarai Kursus      Diploma Physiotheraphy
 
 
 
DOWNLOAD EBOOK INI 
PERCUMA

 
 
 
 
##formID5410716ea21e5806b7a3242f68555747end##
Ingin Maklumat?. Isikan..hantar
 

 

sila isi untuk download
##formIDefbf071b6e69b14fac838ab9a159b8e0end##
Sila lengkapkan untuk download
 

##formIDefbf071b6e69b14fac838ab9a159b8e0end##
Sila lengkapkan untuk download
 


 
 
 
 
 

Diploma in Physiotherapy (R/725/4/0006)    (ENGLISH)

Programme Structure
Duration: 3 years
Mode of Study : Full Time
Semesters : 6 long (17 weeks) + 2 short (10 weeks)
Credit Hours : 97
 
Enrolment
KPJ Healthcare University College, Nilai   (Feb,June,September)
Award (s)
Diploma in Physiotherapy from KPJ Healthcare University College.
 
 
Entry Requirements (Malaysian Students) 
 

ENTRY REQUIREMENTS

Pass SPM / SPMV with minimum 5 credits in the following subjects;

 1. Bahasa Malaysia
 2. English
 3. Mathematics
 4. Any one (1) of Science subject (Biology/ Physics/ Chemistry/ 
 5. or General Science/ Applied Science;
 6. Any one (1) of other subjects

OR

Pass O-Level with minimum Grade C in 5 following subjects ;

 1. English
 2. Mathematics
 3. Any one (1) of Science subject (Biology / Physics / Chemistry / 
 4. or General Science / Applied Science) and;
 5. Any 2 of other subjects

OR

Other equivalent qualifications.

Education Fees
Local  : RM 50,568
 

Diploma Fisioterapi (R / 725/4/0006)(BM)
Struktur Program
Tempoh: 3 tahun
Mod Pengajian: Sepenuh Masa
Semester: 6 panjang (17 minggu) + 2 pendek (10 minggu)
Jam Kredit: 97
Enrolmen
Kolej KPJ Healthcare University, Nilai (Feb, Jun, September)
Award (s)
Diploma Fisioterapi dari KPJ Healthcare University College.
Syarat Kemasukan (Pelajar Malaysia) 
SYARAT KEMASUKAN ALIRAN SASTERA: 
Lulus SPM / SPMV dengan 5 kredit minimum dalam mata pelajaran berikut;

Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Matematik
Mana-mana satu (1) mata pelajaran Sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am / Sains Gunaan;
Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain
ATAU

Lulus O-Level dengan Gred C minimum dalam 5 mata pelajaran berikut;

Bahasa Inggeris
Matematik
Mana-mana satu (1) mata pelajaran Sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am / Sains Gunaan) dan;
Mana-mana 2 mata pelajaran lain
ATAU

Kelayakan setaraf lain.
Yuran pendidikan
Tempatan: RM 50.568
 

 
 
Anda Pelawat
 
 
 

Generate by                            Powered by
Dasar Privasi- Kami tidak bertanggungjawab di atas kerosakan, kehilangan dan
sebagainyadari penggunaan laman ini.